1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (Hanf-foot-mouth disease) ประจำปี 2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (Hanf-foot-mouth disease) ประจำปี 2562 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ และตัวแทนครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อให้มีความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก และวิธีการปฏิบัติตัวในการดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษาและชุมชน ให้มีทักษะในการคัดกรองอาการป่วยเมื่อพบเด็กเล็กที่ป่วยเป็นโรค

Read Article

กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯบุคลากร ประจำปี2562 หลักสูตร Microsoft Excel 2013 สำหรับงานการเงินและธุรการ วันที่ 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานระบบคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้ Microsoft Excel สำหรับงานการเงินและธุรการ ประจำปี 2562 วันที่ 2

Read Article

กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯบุคลากร ประจำปี2562 หลักสูตร Microsoft Excel 2013 สำหรับงานการเงินและธุรการ วันที่ 1

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานระบบคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้ Microsoft Excel สำหรับงานการเงินและธุรการ ประจำปี 2562 วันที่ 1 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน  ศูนย์บริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้จัดทำจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยได้เชิญชมรมผู้สูงอายุและคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาระบบบริการดูและต่อเนื่อง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง และคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมถึงยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมเรื่องได้รับร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากซากสัตว์ภายในชุมชนท่าบ้งมั่ง

วันที่ 30 กรกฎาคม  2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมเรื่องกลิ่นเหม็นจากซากสัตว์ โดยได้รับร้องเรียนจากพระภิกษุ และชาวบ้านในชุมชนท่าบ้งมั่ง ได้มีผู้ประกอบการ ได้นำซากหัวหมูมาชำแหละ เพื่อนำเศษเนื้อไปแปรรูปเป็นอาหารจำหน่าย ทำให้มีซากสัตว์ตกค้างอยู่ในชมชน และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในชุมชน

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 136 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting