1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

งานแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมฉลองพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำโจ้ก เพื่อนำมาทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณเวทีกลาง สวนสาธารณะน้ำโจ้ก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ร่วมชมงานแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมฉลองพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำโจ้ก เพื่อนำมาทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ และนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิทรรศการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และได้ร่วมชมการแสดงนิทรรศการ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำโจ้กเพื่อนำมาทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.  ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำโจ้กเพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่การจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแก จังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางศิรินญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และพนักงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล, เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแก จังหวัดนครราชสีมา

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางญาณผกา สารธิมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562  แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่อสม.รวมถึงเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสุขภาพ ในการดูแลประชาชนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยวาระในการประชุมประจำเดือนนี้

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 64 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting