1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ออกเตือนผู้ซื้อ-ผู้ขายให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

สำนักปลัดฯ

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยจ่าเอกประกาศ ตระการไทย  รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมออกเตือน ผู้ซื้อ-ผู้ขายให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด 5ส Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด 5ส Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564

กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

Read Article

นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขฯ

นที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2563  แก่หัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา

Read Article

กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ และพนักงาน พร้อมใจกันออกมาตรวจสุขภาพกันเป็นจำนวนมาก

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting