1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโปรแกรมตรวจจับผู้ผ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ภายใต้โครงการสานพลัง ก้าวสู่เมืองวาริน ถนนปลอดภัย ประจำปี 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  และนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี , นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ, สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน, โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง ,ผู้ช่วยศาตราจารย์รุจชัย อึ้งอารุณยะเสวี ,ดร.วาธิส ลีลาภัทร และนายเจษฎา คำผอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท เจพี อินเทลลิเจนท์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมประชุมโปรแกรมตรวจจับผู้ผ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ภายใต้โครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ จากนั้นได้จุดเทียนชัย เพื่อนำเทียนชัยต่อให้กับผู้ที่มาร่วมประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร่วมกันกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 41 รูป และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น ณ หอประชุมศูนย์ OTOP CENTER นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ จิตอาสาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย

Read Article

ประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยตกค้าง หรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง (Work Plan)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีการประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยตกค้าง หรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง  (Work Plan)  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 102 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting