1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปี 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”  ประจำปี 2562  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศบาลและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read Article

บรรยากาศกองเชียร์และการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีภายในเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีภายในเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีแบ่งเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ สีส้ม , สีม่วง , สีน้ำเงิน และสีชมพู เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาสนุกจำนวน 9 ชนิดกีฬา ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันกีฬา และกองเชียร์เต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮา ความสามัคคีในหมู่คณะ ผลการแข่งขั้นคู่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

Read Article

บรรยากาศกองเชียร์และการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีภายในเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีภายในเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีแบ่งเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ สีส้ม , สีม่วง , สีน้ำเงิน และสีชมพู เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาสนุกจำนวน 9 ชนิดกีฬา

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี และเครือข่ายสุขภาพอ.วารินชำราบ จัดการประชุมโครงการสานพลัง ก้าวสู่เมืองวาริน ถนนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี,และเครือข่ายสุขภาพอำเภอวารินชำราบ ได้จัดการประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บทางถนนในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของระบบกล้อง CCTV ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และสถานการณ์ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงการกำหนดมาตรการในการดำเนินงานพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone และการขับเคลื่อนนโยบายถนนปลอดภัยในปีงบประมาณ 2562

Read Article

บรรยากาศกองเชียร์และการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีภายในเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีภายในเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 106 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting