1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบ ว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

Read Article

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และกองบิน 21 อุบลราชธานี ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

กองการศึกษา จัดโครงการพัฒนาครูหลักสูตรใหม่สู่การเรียนรู้การออกแบบเขียนแผนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560

 วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการพัฒนาครูหลักสูตรใหม่สู่การเรียนรู้การออกแบบเขียนแผนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560

Read Article

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ADL

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมสมาชิกอสม. เพื่อชี้แจงหลักการ และแนวทางในการประเมินผู้สูงอายุในชุมชน ตามกลุ่มศักยภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับนายประชา เบาใจ ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ให้การต้อนรับนายประชา เบาใจ ในการโอนย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 129 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting