1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

สนง.สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีตรวจประเมินคุณภาพน้ำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทสบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2560

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพน้ำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2560

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจราจรในพื้นที่เขตเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี, งานจราจร สภ.วารินชำราบ และโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมหารือในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจราจรในพื้นที่เขตเมืองวารินชำราบ

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จ.อุบลราชธานี ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการวัสดุใช้แล้ว

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับคระผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้นำเยาวชนในท้องถิ่นเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการวัสดุใช้แล้ว และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จ.ลพบุรี ซึ่งได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการธรรมาภิบาล และการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จ.ลพบุรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและเยี่ยมชมการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ

ประชุมหารือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ยุติการทิ้งเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช, องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม, สภาเด็กและเยาวชน ได้จัดการประชุมหารือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ยุติการทิ้งเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 147 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting