1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ จังหวัดยะลา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางศิรินญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และนางพยอม ถิระมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ จากจังหวัดยะลา

Read Article

เทศบาลตำบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงค์ชัย ประสิทธิภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล,นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล,น.ส.วิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง

Read Article

ทม.วารินชำราบ จัดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอสม. และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเชิงรุก อสม. ปี 2561 เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ

 วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม). และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเชิงรุก อสม. ปี 2561 เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ

Read Article

เทศบาลเมืองดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณสวนสาธารณะหอชมเมืองวารินชำราบ ปี2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(สวนพระยาประทุมเทพภักดี) หรือหอชมวิว งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ Big Cleaning Day ภายในพื้นที่หอชมเมืองวารินตามโครงการท้องถิ่นใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีสุข


Read Article

ประชุมเครือข่ายสุขภาพ และติดตามงานอสม.สาธารณสุขประจำเดือนมีนาคม 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 69 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting