1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยจากโรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2559

 วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2559 แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง

Read Article

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบันทึกเสียงรายการ"บันทึกสถานการณ์"ในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนชลประทาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ได้เดินทางมาเก็บข้อมูล และบันทึกเสียงรายการ"บันทึกสถานการณ์" ในเรื่องการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และการดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

Read Article

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง

 วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง

Read Article

เทศบาลเมืองลัดหลวง จ.สมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน

 วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะทำงานชุมชนปลอดขยะชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับเทศบาลเมืองลัดหลวง จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้นำกลุ่มคณะกรรมการชุมชนเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

Read Article

พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (1 มี.ค. 2560)

 วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. ที่หอประชุมประชาวาริน หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคคาดิโอ ตามนโยบายให้ข้าราชการไทยออกกำลังกาย

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 73 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting