1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2559

 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้เป็นประธานในการมอบนโยบายการดำเนินงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2559

Read Article

คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (28/12/2559)

 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. ที่เวทีน้ำตกข้างสำนักงานเทสบาลเมืองวารินชำราบ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคตามนโยบายให้ข้าราชการไทยออกกำลังกายทุกวันพุธ

Read Article

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดชุมชนดีเด่นและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดีเด่นทุกแขนง ประจำปี 2559

 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดชุมชนดีเด่น และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดีเด่นทุกแขนง ประจำปี 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชุมชนและอาสาสมัครทุกส่วนในเขตเทศบาลทั้งอสม. อปพร. และกรรมการชุมชน

Read Article

นายกเทศมนตรีนำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานเข้าอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, รองผู้ว่าราชการฯ, ปลัดจังหวัด, และนายอำเภอ

 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ที่ทำการอำเภอวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำรองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าอวยพรปีใหม่นายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 107 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting