1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

พิธีสมโภชและถวายต้นเทียน"พญาเทียน"วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ ปี 2560

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ และชุมชนวัดผาสุการาม ได้ทำพิธีสมโภชและถวายต้นเทียน"พญาเทียน"ของวัดผาสุการาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเคลื่อนขบวนส่งต้นเทียนเข้าประกวดในงานเทศกาลแห่เข้าเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

Read Article

กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2560 ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2560 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักท้องถิ่น พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะต่อสังคม และถึงยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในการทำงานรวมกัน


Read Article

นายรชต ศุภโกศล รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ห่องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2560  สาขาส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมโรค

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.)  ได้เข้าตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560

Read Article

นายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับรางวัลผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 จากสสจ.อุบลราชธานี ในการสร้างมาตรการทางสังคมในการลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่

 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท นายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้เข้านำเสนอผลงาน และรับรางวัลผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2560  สาขาส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมโรค

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting