1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านมายังมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560

 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการอบรมโครงการมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560 แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหาร

Read Article

ประชาชนชาววารินฯมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.45 น. ที่หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น.ส.พิศมัย จงตระการสมบัติ และนายเวนิช พลศักดิ์ ได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค มามอบให้แก่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย

Read Article

ทสจ.อุบลราชธานี ร่วมกับสนง.ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11, สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 11 และสนง.สิ่งแวดล้อมภาค 12 นำน้ำดื่มมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11 อุบลราชธานี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได้นำน้ำดื่มมามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

Read Article

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่....เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา กองการศึกษา

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นายชาญชัย ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษา และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนายพลกิตติวัฒ เกษมสิริอนันต์ ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 98 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting