1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสิ่งแวดล้อมจ.อุบลฯ จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง และแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน

 วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง และแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะอปพร.อบต.บัวแดง จ.ร้อยเอ็ด ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วยคณะกรรมการอาสาสมัครอปพร.เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้นำสมาชิกอปพร.เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

 วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางหลังเก่า หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 กับทางจังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำเจ้าหน้าที่ร่วมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) เตรียมจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

 วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายบุญหลาย เสมอสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้นำเจ้าหน้าที่ภาคสนามจากสาธารณสุขฯ และกองช่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

ประชุมหารือโครงการแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 และเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเทศบาล

 วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงานทุกกองฝ่าย เพื่อหารือและปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับโครงการแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเทศบาล

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 87 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting