1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ร่วมประชุมหารือและแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี2560

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกับ ชมรมสือมวลชนสีขาว ,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ และสำนักงานตำรวจภูธรวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมหารือและแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี2560

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 9 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น.นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน มาร่วมเป็นเกียรติ โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

Read Article

ประชุมรับฟังโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบประกันการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานรองรับสังคมผู้สูงอายุของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยนายสุรศิริ  อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมรับฟังโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบประกันการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานรองรับสังคมผู้สูงอายุของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  พร้อมด้วย นางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่1

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

สภาเทศบาล

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม 6 วาระ โดยมีวาระที่สำคัญ


Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 102 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting