1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ 2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ใหม่ที่ได้รับโอนย้ายมา

สำนักปลัดฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ใน 2 ตำแหน่ง

Read Article

ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ นิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Read Article

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี  มาเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนให้เกิดการเฝ้าระวังถึงปัญหาและสร้างค่านิยม"ไม่เพิกเฉย"ต่อความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมกันนี้ทางองค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564

Read Article

สำนักงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านเลขที่ 25/1 ถ.แสงอรุณ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับ ตัวแทนสำนักงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านเลขที่ 25/1 ถ.แสงอรุณ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ ซึ่งมีนายวิชัย บุตตะโยธี เป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งมีนายวิชัย บุตตะโยธี เป็นเจ้าของบ้าน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting