1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการทำหมันสุนัข-แมวในเขตเทศบาล ฟรี!

 วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 8.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวฟรี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี ในการศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการขยะ

 วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ

Read Article

เกษตรและสหกรณ์จ.อุบลราชธานี ตรวจประเมินการใช้วัตถุดิบสินค้าQ ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบแห่งที่ 1 สำนีกงานเกษตรและสหกรณ์จังหวีดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินการใช้วัตถุดิบสินค้า Q ( Q Certificate หรือ สินค้าที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐาน ) ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบแห่งที่ 1

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560

 วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2560

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดชเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560

 วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ศาลปู่เดช บริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายคำ อ่อนจันทร์ รองประธานสภาเทศบาลได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดช

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 99 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting