1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

โครงการรณรงค์การใช้ภาชนะปิ่นโตหรือภาชนะอื่นแทนการใช้ถุงพลาสติก ปี2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัยไกรกังวารนายกเทศมนตรี ได้นำรองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้หิ้วปิ่นโตบรรจุอาหาร มาร่วมรับประทานอาหานกลางวัน  โดยใช้ภาชนะปิ่นโตหรือภาชนะอื่นแทนการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read Article

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อฟปร. ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

สำนักงานเหล่ากาชาดอุบลฯ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบรับบริจาคโลหิต (13 พ.ค. 2562)

สำนักงานเหล่ากาชาดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมประชาวาริน วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมประชาวาริน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

Read Article

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตพื้นที่ชุมชนกุดปลาขาวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ สวนสาธารณกุดปลาขาว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (กิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ) เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน ณ บริเวณสวนสาธารณกุดปลาขาว โดยได้รับเกียรติจาก นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ ประธานในพิธี

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 167 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting