1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วม ประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วม หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2562 เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านความสะอาดภายในและปรับปรุงส่วนที่ชำรุดผุพังภายในตลาดสดเทศบาล1 และตลาดสดเทศบาล2

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางญาณผกา สารธิมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่อสม.

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญการจัดการมูลฝอย รณรงค์แยกก่อนทิ้ง ขยะเปียกครัวเรือน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้จัดการประชุมชี้แจง การขับเคลื่อน นโยบายสำคัญการจัดการมูลฝอย รณรงค์แยกก่อนทิ้ง ขยะเปียกครัวเรือน

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting