1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลในการเก็บฐานข้อมูลชุมชนและครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม

งานป้องกันฯ

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บฐานข้อมูลชุมชนและครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC Center)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ,นายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 และนางธิปนาถ สุระพรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC Center)

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,นางสาววิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นางธิติมา อึ้งประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว ,นายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางศิรินญา  รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส, หัวหน้าส่วนการงาน  และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จากจังหวัดสระแก้ว

Read Article

ประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตระดับน้ำ เพื่อการเตือนภัย กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานป้องกันฯ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี,นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับนายสุรพันธ์ อิ่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์อุทกภัยวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคณะได้ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตระดับน้ำ เพื่อการเตือนภัย กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้ประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting