1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมผู้ประกอบการรถเข็นจำหน่ายอาหารบริเวณ หน้าตลาดสดเทศบาล 1

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบการรถเข็นจำหน่ายอาหารบริเวณ หน้าตลาดสดเทศบาล 1 โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม

Read Article

ทม.วารินชำราบร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 : Smart Teen to Smart People ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล คอมเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 : Smart Teen to Smart People ปีงบประมาณ 2562


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC Center)

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC Center) หรือ "ศูนย์ฮักแพง"

Read Article

งานเทศกาลกินเจจังหวัดอุบลราชธานี “ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 4 ประจำปี 2561

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุบลราชธานี “ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 4 ประจำปี 2561

Read Article

ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (ITA) ประจำปี 2561

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนการงานเพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 73 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting