1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือน มกราคม 2562

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ,นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล และนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ  ได้เรียกประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และสอบถามถึงสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

Read Article

สโมสรโรตารี่มูลริเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการแจกแว่นสายตาฟรี เพื่อน้องที่มีปัญหาด้านสายตา

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน คณะสมาชิกสโมสรโรตารี่มูลริเวอร์ อุบลราชธานี ได้มาจัดโครงการแจกแว่นสายตาฟรี เพื่อน้องที่มีปัญหาด้านสายตา

Read Article

อบต.บ้านแดง จ.อุดรธานี ดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนทม.วาริน

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จากจังหวัดอุดรธานี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (MOU) “อุบลราชธานี เมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง” “ตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ นำโดยนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (MOU) “อุบลราชธานี เมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง” “ตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ประจำปี 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ประจำปี 2562  เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เพื่อลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือการจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle)

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 90 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting