1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบทำความสะอาดเส้นทางเสด็จ และจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการทำความสะอาดตามเส้นทางเสด็จ และเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จพระราชทานถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบอุทกภัย

Read Article

เครือข่ายสาธารณสุขอ.วารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเยี่ยม และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้ผลกระทบการสถานการณ์อุทกภัย

 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพที่พักอาศัย และความเป็นอยู่ของนางสง่า ลาภเดโช ชาวชุมชนท่ากอไผ่ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเยี่ยม

Read Article

คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดระยอง นำสิ่งของมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 น. ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดระยอง ได้นำสิ่งของช่วยเหลือมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ครอบครัวข่าว 3 นำสิ่งของที่ประชาชนทั่วประเทศบริจาคผ่านมาทางมูลนิธิครอบครัวข่าวมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับทีมงานครอบครัวข่าว 3 จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และช่อง 33HD นำโดยคุณบัญชา ชุมไชยเวทย์ และคุณจุ๋ม นพขวัญ นาคนวล ซึ่งได้นำสิ่งของที่ประชาชนทั่วประเทศ

Read Article

เจ้าคณะภาค 10 ร่วมกับคณะสงฆ์อุบลฯ และสนง.พระพุทธศาสนาอุบลฯ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เจ้าคณะภาค 10 ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำถุงยังชีพมามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting