1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่วางแนวกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำมูล

 วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ที่บริเวณชุมชนท่ากอไผ่ริมแม่น้ำมูล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังพลเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกระสอบทรายกว่า 3 พันกระสอบวางเป็นแนวผนังกั้นน้ำขนาดความสูงในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำมูล

Read Article

คณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ ด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ในการศึกษาดูงานโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

 วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

Read Article

ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพอสม.ประจำเดือนกันยายน 2559 และพิธีมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ยาแก่ศสม.ช.

 วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องปะะชุมประทุมเทพภักดี 2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอสม.ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559 

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลท่าศิลา ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ

 วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 140 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting