1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแก่อสม.เขตศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ส่งตัวแทนคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการปีการศึกษา 2559 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24

 วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ได้ร่วมส่งตัวแทนคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมผู้สูงอายุโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ (10 ชมรม 4 วัด)

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ (10 ชมรม 4 วัด) โดยได้เชิญชมรมผู้สูงอายุและคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เข้าร่วมรับการอบรม

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

 เนื่องด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 โดยได้มีการประกวดและมีขบวนแห่ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ในปีนี้มีอำเภอ คุ้มวัด และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดทั้งสิ้น 53 ต้น

วัดผาสุการามคว้ารางวัล"ชนะเลิศชุมชนคนทำเทียน" ในการประกวดเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

 วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ ได้ร่วมส่ง"พญาเทียน" เข้าร่วมการประกวดเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า "พญาเทียน" ของชาวคุ้มวัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ จะไปไม่ถึงฝั่งฝันเนื่องจากเกิดประสบอุบัติเหตุต้นเทียนหัก

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting