1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

พนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนาม ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 น. ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ กลุ่มพนักงานจ้าง และพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมลงนามถวายอาลัย

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 9.39 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดแสนสำราญ ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบรอบการสวรรคต 7 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี และพระครูโอภาสธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

Read Article

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2559

 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 7.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และประชาชนชาวเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2559

Read Article

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในการชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นางวีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ร่วมกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางและทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting