1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดชุมชนดีเด่นและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดีเด่นทุกแขนง ประจำปี 2559

 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดชุมชนดีเด่น และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดีเด่นทุกแขนง ประจำปี 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชุมชนและอาสาสมัครทุกส่วนในเขตเทศบาลทั้งอสม. อปพร. และกรรมการชุมชน

Read Article

นายกเทศมนตรีนำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานเข้าอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, รองผู้ว่าราชการฯ, ปลัดจังหวัด, และนายอำเภอ

 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ที่ทำการอำเภอวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำรองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าอวยพรปีใหม่นายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบทำการเคลื่อนย้ายเรือลอกผักตบชวามายังแหล่งน้ำกุดศรีมังคละ

 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ที่แหล่งน้ำกุดปลาขาว บริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองช่างสุขาภิบาลได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเรือลอกผักตบชวา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปยังแหล่งน้ำกุดศรีมังคละ เพื่อดำเนินการเก็บลอกผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะกุดศรีมังคละ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมมอบความสุขแก่ผู้สูงอายุในโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

 วันที่ 22 ธันวาคม 2559  ณ หอประชุมประชาวาริน ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น  โดยได้เชิญกลุ่มผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุทั้ง 28 ชุมชน มาทำกิจกรรมและพบปะพูดคุยกัน

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting