1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"

 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" โดยได้นำเด็กเยาวชน และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบมาเข้ารับการอบรม

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสนง.คุมประพฤติ และชุมชนวัดผาสุการาม จัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดภายในวัดผาสุการาม

 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ที่วัดผาสุการาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี และชาวชุมชนวัดผาสุการาม ได้จัดกิจกรรม 5 ส รณรงค์ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดผาสุการาม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ ชุมชนวัดผาสุการาม

 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนวัดผาสุการาม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานชุมชนวัดผาสุการาม ในการดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ

เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนโครงการขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำชุมชนวัดผาสุการาม

 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดผาสุการาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำแกนนำชุมชนวัดผาสุการามมาเข้ารับฟังการแนวทางการดำเนินงาน และทำการมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ

สโมสรโรตารี่มูลริเวอร์มอบแว่นสายตาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. คณะสมาชิกสโมสรโรตารี่มูลริเวอร์ อุบลราชธานี ได้มามอบแว่นสายตาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ, โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5)

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย



Who's Online

เรามี 90 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting