1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จ.อุบลราชธานี ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการวัสดุใช้แล้ว

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับคระผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้นำเยาวชนในท้องถิ่นเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการวัสดุใช้แล้ว และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

Read Article

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จ.ลพบุรี ซึ่งได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการธรรมาภิบาล และการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จ.ลพบุรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและเยี่ยมชมการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ

Read Article

ประชุมหารือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ยุติการทิ้งเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช, องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม, สภาเด็กและเยาวชน ได้จัดการประชุมหารือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ยุติการทิ้งเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560

Read Article

อัยการจังหวัด ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสมบูรณ์ ทองอุ่น อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมาย และการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยน.ส.ศิริภรณ์  ศรีพันธ์ นิติกรปฏิบัติการ และนายพีระ ชื่นตา เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิสศชจ.อุบลราชธานี ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมาย

Read Article

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้มาศึกษาดูงานอสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการจัดการขยะในชุมชน

 วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ และตัวแทนสมาชิกอสม. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานแนวทางการปฏิบัติหน้าที่อสม.ของดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 143 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting