1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


เว็บไซต์ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อสม.) และจิตอาสาร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัด (วัดวารินทราราม)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวัดวารินทราราม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้นำแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ,พนักงานภาคสนาม ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณวัดวารินทราราม

Read Article

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านเลขที่33/2 ถ.เทศบาล22 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ตัวแทนสำนักงานกาชาดจังวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านเลขที่33/2 ถ.เทศบาล22 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ ซึ่งมีนางบุญเพ็ง คุ้มผล เป็นเจ้าของบ้าน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการปลอบขวัญในเหตุการณ์ดังกล่าว

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อสม.) และจิตอาสาร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัด (วัดเสนาวงศ์)

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวัดเสนาวงศ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้นำแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ,พนักงานภาคสนาม ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณวัดเสนาวงศ์

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

Read Article

ประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่1/2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่1/2563  เพื่อส่งเสริมชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Read Article

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting