1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

งานป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

Read Article

สำนักงานเหล่ากาชาดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ จัดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมประชาวาริน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอวารินชำราบสำนักงานเหล่ากาชาดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ ได้จัดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมประชาวาริน ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

Read Article

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาววิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนางสาวอรทัย ประจง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

Read Article

พิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มพลังมวลชน และอาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของบ้านเมือง รวมถึงยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในด้านสุขภาพ คุณภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายวารินเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก


Read Article

การประชุมพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดในโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2562 ซึ่งจะเป็นการประกวดชุมชนดีเด่นประเภทต่างๆใน 4 ด้าน

Read Article

จิตอาสา อุทกภัย

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting