1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ปลัดเทศบาล นำผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าอวยพรวันเกิดนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี

 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานคณะผู้บริหาร น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้นำรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา เข้าอวยพรนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี

Read Article

คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี

 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. ที่หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี

Read Article

หัวหน้าส่วนการงาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเข้าอวยพรนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  หัวหน้าส่วนการงานได้นำพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  เข้าอวยพรนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี

Read Article

พิธีเปิดการอบรมและประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559

 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการฝึกอบรมและชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่นประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด

Read Article

คณะเจ้าหน้าที่และกรรมการชุมชนจากเทศบาลตำบลบรบือ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

  วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการชุมชนจากเทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting