1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

 วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 

Read Article

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานนอกห้องเรียนในกระบวนการบริหารจัดการขยะ

 วันที่ 20 ตุลาคม 2559  ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบลวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560

 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบลวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560

Read Article

พนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนาม ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 น. ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ กลุ่มพนักงานจ้าง และพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมลงนามถวายอาลัย

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 9.39 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดแสนสำราญ ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบรอบการสวรรคต 7 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี และพระครูโอภาสธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 90 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting