1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (25/1/2560)

 วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคตามนโยบายให้ข้าราชการไทยออกกำลังกายทุกวันพุธ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น เพื่อคัดเลือกพนักครูเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

 วันที่ 19 มกราคม 2560  เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพนักครูเทศบาลจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นพนักงานครูดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบส่งอสม.เข้าร่วมประกวดอสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

 วันที่ 17-18 มกราคม 2560 ที่ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จ.ขอนแก่น เทศบาลเมืองวารินชำราบได้นำอสม.ในสังกัดได้แก่ นายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบ้านฝาง จ.ขอนแก่น ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ

 วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นำโดยนายชัยดี รัตนปรีดา นายกเทศมนตรี ซึ่งได้นำกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางมาศึกษาดูงาน

Read Article

คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (18/1/2560)

 วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคตามนโยบายให้ข้าราชการไทยออกกำลังกาย ทุกวันพุธ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 106 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting