1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมหารือโครงการแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 และเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเทศบาล

 วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงานทุกกองฝ่าย เพื่อหารือและปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับโครงการแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเทศบาล

Read Article

ท้องถิ่นจ.อุบล และสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

 วันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นายสมศักดิ์ พนากิจวสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายแสงมณี มีน้อย ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National test : NT)  ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยจากโรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2559

 วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2559 แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง

Read Article

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบันทึกเสียงรายการ"บันทึกสถานการณ์"ในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนชลประทาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ได้เดินทางมาเก็บข้อมูล และบันทึกเสียงรายการ"บันทึกสถานการณ์" ในเรื่องการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และการดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

Read Article

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง

 วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 69 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting