1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดเทศบาล ได้ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

Read Article

ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2559

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองวิชาการและแผนงาน ได้เชิญอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2559

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์กิจกรรมประชารัฐอุบลร่วมใจหยุดการขอทาน

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 น. ที่ลานทุ่งศรีเมือง เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ให้ความอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในกิจกรรมประชารัฐอุบลร่วมใจหยุดการขอทาน เปลี่ยนวิถี สร้างชีวิตใหม่ ซึ่งจัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จัดการประชุมเสริมพลังการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ และระบบสุขภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ประจำปี 2559

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบโดยนายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ได้จัดการประชุมเสริมพลังการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ และระบบสุขภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ประจำปี 2559

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแก่อสม.เขตศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 77 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting