1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล นำตัวแทนหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมถวายพานพุ่มเงินเงิน และพานพุ่มทอง เนื่องในงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีพระราชดำริจัดทำโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ทำให้ราษฏรที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้มีน้ำจากน้ำฝนใช้ โดยการดัดแปลงสภาพอากาศให้เมฆมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อให้ฝนได้ตกลงมา

Read Article

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เวลา 18.00 น. ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาร่วมลอยกระทงและร่วมกิจกรรมกันเป็น จำนวนมาก

Read Article

สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


การแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างRead Article

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนกุดเป่ง ม.6

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. ตัวแทนสำนักงานกาชาดจังวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยภายในชุมชนกุดเป่ง ม.6 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นบ้านของนาง ศรีสุตา สุวรรณบูลย์  พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการปลอบขวัญในเหตุการณ์ดังกล่าว

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมวางแผนการดูแลและส่งผู้ป่วยกลับบ้านโดยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพ งานศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ส่งผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน

Read Article

จิตอาสา อุทกภัย

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting