1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 วันที่สอง

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการอบรม 

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 วันแรก

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม เพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหาร

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมผู้ประกอบการค้าเนื้อชุมชนท่าบ้งมั่งเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานที่ทิ้งขยะ

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่วัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ, นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล, นายอภิวุฒิ ภะวัง นายสัตวแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ได้ประชุมผู้ประกอบการค้าเนื้อสดในชุมชนท่าบ้งมั่ง และพระคุณเจ้าจากวัดเสนาวงศ์

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการรรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย "ปั่นรักษ์โลก ลดขยะ คลายโลกร้อน"

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย "ปั่นรักษ์โลก ลดขยะ คลายโลกร้อน" 

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 78 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting