1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2559

 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2559 ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน 

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาดตลาดลดเทศบาลแห่งที่ 1 ในโครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day

 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยงานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1 ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาด 5 ส Big Cleaning Day ในระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559

Read Article

อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก ซึ่งได้มาศึกษาดูงานในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดภายในชุมชนท่าบ้งมั่ง-เกตุแก้ว ประจำปี 2559

 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. กองสาธารณสุขและสอ่งแวดล้อม ได้นำเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดลงพื้นที่พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนท่าบ้งมั่ง และชุมชนเกตุแก้ว ในกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนท่าบ้งมั่ง - เกตุแก้ว ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559

Read Article

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกซ้อมการระงับเหตุอัคคีภัยจากแก๊สและน้ำมัน และพิธีปิดการฝึกอบรมทบทวนแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2559

 วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 18.00 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำมูล ชุมชนหาดสวนยา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีการฝึกทบทวนแผนการป้องกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในการระงับเหตุสถานการณ์อัคคีภัยจากแก๊สและน้ำมัน ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2559

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 95 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting