1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี 2559 "เทคนิคและขั้นตอนประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานบุคคล"

 วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดการอบรมพนักงานเทศบาล ในโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559 หลักสูตร"เทคนิคและขั้นตอนประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานบุคคล" 

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของชุมชนชลประทาน

 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วยคณะทำงานชุมชนปลอดขยะ ชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของชุมชนชลประทาน

Read Article

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการผังเมืองในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้มาศึกษาดูงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการในการบริหารจัดการผังเมือง

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสารวัตรนักเรียน และลูกเสือจราจรแก่นักเรียนในเขตเทศบาล ประจำปี 2559

 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 งานกิจการนักเรียน กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ได้จัดการอบรมโครงการอบรมสารวัตรนักเรียน และลูกเสือจราจร ประจำปี 2559  ซึ่งได้นำนักเรียนลูกเสือที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนในเขตเทศบาลจำนวน 8 โรงเรียน

Read Article

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) เยี่ยมชมระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)  ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 88 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting