1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเทศบาลตำบลคลองตาคต ในการศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ชุมชนชลประทาน

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ และคณะทำงานชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลคลองตาคต จ.ราชบุรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste 

Read Article

กองการศึกษาจัดโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559

 เมื่อวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 ขึ้น โดยได้นำตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมื่องวารินชำราบ เข้ารับการอบรมยังค่ายทหารพรานสิงห์ดำ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2559  ณ หอประชุมไพรผยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมกิจกรรมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 

Read Article

งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมอปพร. งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน โดยนางธนพร กะนะหาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ ประจำปี 2559

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 วันที่สอง

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการอบรม 

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 201 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting