1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมผู้สูงอายุโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ (10 ชมรม 4 วัด)

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ (10 ชมรม 4 วัด) โดยได้เชิญชมรมผู้สูงอายุและคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เข้าร่วมรับการอบรม

Read Article

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

 เนื่องด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 โดยได้มีการประกวดและมีขบวนแห่ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ในปีนี้มีอำเภอ คุ้มวัด และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดทั้งสิ้น 53 ต้น

Read Article

วัดผาสุการามคว้ารางวัล"ชนะเลิศชุมชนคนทำเทียน" ในการประกวดเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

 วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ ได้ร่วมส่ง"พญาเทียน" เข้าร่วมการประกวดเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า "พญาเทียน" ของชาวคุ้มวัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ จะไปไม่ถึงฝั่งฝันเนื่องจากเกิดประสบอุบัติเหตุต้นเทียนหัก

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเทศบาลตำบลคลองตาคต ในการศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ชุมชนชลประทาน

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ และคณะทำงานชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลคลองตาคต จ.ราชบุรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste 

Read Article

กองการศึกษาจัดโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559

 เมื่อวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 ขึ้น โดยได้นำตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมื่องวารินชำราบ เข้ารับการอบรมยังค่ายทหารพรานสิงห์ดำ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 127 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting