1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยทับทัน ศึกษาดูงานระบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยทับทัน ศึกษาดูงานระบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 21 มีนาคม 2556 คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานระบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านดอนผอูน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อของทางโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีนางรุ่งนภา  ทับหนองฮี รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting