1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบต.ห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

อบต.ห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่  7 มีนาคม 2556 ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแสดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นางรุ่งนภา  ทับหนองฮี รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี  โดยนายสมพรู มิทิน นายกอบต.ห้วยป่าหวาย ซึ่งได้นำสมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน และพนักงาน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพ ในการนี้นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถึงแนวทางในการบริหารและกำจัดขยะของเทางเทศบาล ก่อนที่จะนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกระบวนการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล และกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะพลาสติก

 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting