1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565


ตามที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดย น.ส.สุมุนทา หาญวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบสามารถคว้ารางวัลได้เป็นตัวแทนระดับภาค เพื่อไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ดังนี้
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

  • รองชนะเลิศอันดับ 2 ตัวแทนระดับภาค รางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4-ป.6
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ตัวแทนระดับภาค รางวัลเหรียญทอง สื่อนวัตกรรมครู สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5

  • รองชนะเลิศอันดับ 2 ตัวแทนระดับภาค รางวัลเหรียญทอง กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
  • ชนะเลิศ ตัวแทนระดับภาค รางวัลเหรียญทอง งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น ป.4-ป.6


ภาพโดย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  ข่าวสารสถานศึกษา

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting