1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมโครงการ"จิตอาสาสะสมความดี" ประจำปี 2556

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมโครงการ"จิตอาสาสะสมความดี" ประจำปี 2556 แก่สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)


  วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมโครงการ"จิตอาสาสะสมความดี" ประจำปี 2556 แก่สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามาชิกอสม.ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 3 แห่ง โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้สูงอายุไม่สะดวกในการเดินทางมารักษาหรือมาตามที่หมอนัด โดยมีนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีในเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ร่วมด้วยน.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และน.ส.สุนทรี  บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมเป็นเกียรติ และการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลวารินชำราบ ซึ่งได้ส่งคณะวิทยากรมาให้ความรู้แก่สมาชิกอสม.ที่เข้าอบรมในครั้งนี้

 

ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 


  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting