1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานที่ประกอบอาหารปรุงสุขใหม่ที่โรงครัวพระราชทานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานที่ประกอบอาหารปรุงสุขใหม่ที่โรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้รับความอนุเคราะห์รถครัวสนามจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ในการนี้ได้ร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดประกอบอาหารปลุกสุขใหม่ ร่วมกับนายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ, นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ทหาร ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆ ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ

ทั้งนี้โรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ จะประกอบอาหารปรุงสุขใหม่วันละ 3 รอบ รอบเช้าเวลา 09.00 น. รอบกลางวันเวลา 11.00 น. และรอบเย็นเวลา 17.00 น. เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  จิตอาสา

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting