1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลอกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า


  ข่าวฝากประกาศ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting