1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน“วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 105” ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 6 มกราคม 2566 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ “วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 105” ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

ภาพจาก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ


  ข่าวสารสถานศึกษาSecured by Siteground Web Hosting