1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำกุดปลาขาว เป็นที่ครั้งที่ 2

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00 น. ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำกุดปลาขาว เป็นที่ครั้งที่ 2 บริเวณถนนสถิตย์นิมานกาล (ฝั่งขาเข้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี) ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดผักตบชวา และวัชพืช พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาภูมิทัศน์ โดยรอบสวนสาธารณะกุดปลาขาว ให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ไว้ใช้ประโยชน์ของประชาชน รวมถึงยังเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชน และจิตอาสาทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ในการปฏิบัติงาน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จิตอาสา
Secured by Siteground Web Hosting