1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมโครงการ Road Safety for Youth สร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน


วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Road Safety for Youth สร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน จัดโดยสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ณ หอประชุมประวาริน โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน  ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยและสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย การอบรม และการขยายผลในการจัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยทางถนน ในสถานศึกษา และมีกิจกรรมประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม Tik Tok ภายใต้หัวข้อ กันน็อค กันใจ เราทำได้ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัท เกียรติสุรนนท์ อุบลราชธานี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐานการใช้รถ ใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีร่วมออกบูธกิจกรรม แจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  ข่าวสารสถานศึกษาSecured by Siteground Web Hosting