1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองวารินชำราบขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

*******************

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนอำเภอวารินชำราบกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 - 13 เมษายน 2561นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ กล่าวถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป   และเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 12 เมษายน 2561
               เวลา 19.00 น.เป้นต้นไป  ชมการประชันโฉมสาวงาม ณ หอประชุมประชาวาริน

วันที่ 13 เมษายน 2561
              เวลา  07.00น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปพระคู่บ้านคู่เมือง และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ณ   สนามทุ่งคำน้ำแซบ
              เวลา  09.00 น. ชมขบวนแห่จากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล และสนุกสนานกับการเล่นสายธารน้ำ

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองวารินชำราบและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12-13 เมษายน 2561  โดยพร้อมเพรียงกัน


หลักเกณฑ์/ระเบียบการ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 
Secured by Siteground Web Hosting