1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นำโดย นายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง  ซึ่งได้นำสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันสาธารณภัย และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกิจการ อปพร.ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting