1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนชลประทานภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมด้วย คณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ชุมชนชลประทาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  นำโดย นายดาวเทียม ปทุมวัน ประธานสภาเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ซึ่งได้นำคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนชลประทาน ซึ่งเป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบที่ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะภายในชุมชน  โดยเป็นชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ด้วยการนำขยะมารีไซเคิลผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ถังขยะลดโลกร้อน,ไม้กวาดจากขวดพลาสติก, เสื่อจากถุงพลาสติก, ผ้ากันเปื้อนจากป้ายไวนิล, เตาชีวมวลจากหม้อหุงข้าวที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนที่จะต้องนำไปกำจัดยังโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting