1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พายุมาโปรดระวัง! ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในชุมชนวัดวารินทราราม เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินต้นไม้ล้มบ้านเรือนของประชาชน จึงได้เร่งให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยการช่วยขนของใช้ที่จำ เป็นและตั้งเต็นท์ให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว จากนั้นในเช้าวันรุ่นขึ้น (8 กรกฎาคม 2557) จึงได้ให้เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสวัสดิการสังคมเข้าตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ พบบ้านที่ได้รับความเสียหายเป็นบ้านเลขที่ 188/3 ของนางพรทิพย์ แคฝอย และบ้านเลขที่232/1  ของนางอุไรวรรณ วงษาพรม ถ.นิวาศวิถี ในเขตชุมชนวัดวารินทราราม  ซึ่งได้ให้การว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 7 กรกฎาคม มีพายุฝนฟ้าคะนองหนักทำให้พัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณข้างบ้านอายุกว่า 100 ปี หักล้มทับ บ้านทำให้ตัวบ้านได้รับความเสียหายหนักแต่เคราะห์ดีที่คนในบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ซึ่งสำหรับการช่วยเหลือในเบื้องต้นนั้นทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดำเนินการรื้อถอนต้นไม้ที่ล้มบ้านออกก่อน จากนั้นจึงจะให้เจ้าหน้าที่เข้าประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป เทศบาลเมืองวารินชำราบจึงขอฝากพี่น้องประชาชนให้ความระมัดระวังอันตรายที่ อาจเกิดจากลมแรงและฝนฟ้าคะนอง ไม่ควรอยู่ใกล้บริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่และเสาไฟฟ้า รวมถึงใช้ยานพาหนะอย่างระมัดระวังเพราะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่าง

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting