1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาด เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาด เทิดพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

***************************
นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับกลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และส่วนราชการต่าง ๆ ภายในอำเภอวารินชำราบ และมณฑลทหารบกที่ 22 กรมทหารราบที่ 6 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 กำหนดจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การรักษาความสะอาด เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560 โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ดังมีรายละเอียดกิจกรรมต่อไปนี้.-

-เวลา 08.29 น. พิธีถวายราชสักการะ พิธีกล่าวคำราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีเปิดโครงการรณรงค์การรักษาความสะอาด เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560 และพิธีมอบต้นไม้พระราชทาน ณ บริเวณสนาม ทุ่งคำน้ำแซบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

-เวลา 09.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ และผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วน จะเดินทางไปประกอบพิธีปล่อยพันธ์ปลา และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง

-และในเวลา 11.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล จะร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลที่วัดวรรณวารี

ในการนี้ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมงานเทิดพระเกียรติฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนประดับไฟ ประดับธงและตราสัญลักษณ์ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดบ้านเรือน สวนสาธารณะ ถนนในชุมชน/สายหลัก และที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายตามโครงการวารินเมืองน่าอยู่และโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย 
Secured by Siteground Web Hosting