1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬา"เมืองกาญจน์เกมส์ 2014"


จากการที่เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ส่งนักเรียนนักกีฬาในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557 รอบชนะเลิศ "เมืองกาญจน์เกมส์ 2014" ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่านักเรียนนักกีฬาของเราสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันมาได้ ดังนี้
- รางวัลเหรียญเงินกีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย อายุไม่เกิน 12 ปี ประกอบไปด้วย
ด.ช. ธีรเทพ ญาณศิริ
ด.ช. จิติวัฒน์ สงวนแก้ว
ด.ช. วัชระพงษ์ เสาสี
ด.ช. เทพพิทักษ์ ดาทวี
ด.ช. บูรพา มะลิวงศ์

- รางวัลเหรียญเงินกีฬาแบดมินตัน บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี จากด.ญ อรนภา ฐานะวันดี

- รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาแบดมินตัน คู่ผสม อายุไม่เกิน 14 ปี จากด.ช.อรรถพล เหลวกูล และด.ญ.อรนภา ฐานะวันดี

- และรางวัลเหรียญทองแดงกีฬาแบดมินตันคู่หญิง อายุไม่เกิน 14 ปี จากด.ญ อรนภา ฐานะวันดี และด.ญ.ทิพวรรณ ธรรมชอบ

ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบต้องขอปรบมือดังๆ ให้แก่นักกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ในครั้งนี้ครับ ส่วนนักกีฬาคนอื่นก็ไม่ต้องเสียใจฝึกซ้อมให้ดีซักวันชัยชนะจะเป็นของเราครับ (ขอขอบคุณภาพจากFacebook/punnee lee และ /โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ)

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting