1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2558

วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวา รินชำราบ ประจำปี 2558 ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลและจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้เรียนรู้ในเรื่องกฏระเบียบจราจร รวมไปถึงการดูแลบำรุงรักษารถก่อนที่จะทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยายนยนต์ ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการอบรมนั้นในภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของกฎระเบียบ จราจรและการใช้รถใช้ถนนโดยคุณจารุกัลยา วรรณฉวี จากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนภาคบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกฏหมายจราจรโดยร.ต.อ.พอทัย  ลือชา รองสารวัตรจราจร จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ และการฝึกภาคปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยวิทยากรจากบริษัทกิจตรงยามา ฮ่า จำกัด ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและหมวกกันน็อคแก่ ผู้เข้ารับการอบรม ก่อนที่จะถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  งานป้องกันฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting