1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหนองตาโผ่น

คณะกรรมการชุมชนหนองตาโผ่น

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางธนวรรณ บุญล้ำ
ประธานกรรมการชุมชน
083-729 3576
96 ถ.เทศบาล9


นายวิทยา กระบวนศรี
รองประธานกรรมการชุมชน
084-168 5518

15 ถ.เทศบาล12

นางดวงเพ็ญ พรหมอ่อน
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
084-498 1545
429/1 ถ.กันทรลักษ์


นางบุปผา เขื่อนแก้ว
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
085-765 1807
56/1 ถ.เทศบาล9


นางบุญเพ็ง ศรีวงษา

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
085-306 9088
275 ถ.กันทรลักษ์

นางเพ็ญศรี พูลประสม

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
086-238 3183
367/1 ถ.กันทรลักษ์
นางสมปอง จ่านันท์
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
081-547 7560
429/2 ถ.กันทรลักษ์

นายมงคล เชื้อทอง
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
088-123 3197
242 ถ.กันทรลักษ์
นางรัตนาภรณ์ ภูธร
กรรมการเลขานุการชุมชน
081-390 6662
52/2 ถ.เทศบาล12


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนแสนสำราญ

ทิศใต้ ติดกับเทศบาลตำบลแสนสุข

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนวัดผาสุการาม, ชุมชนบูรณะ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหนองกอก

จำนวนประชากร

ชาย 784 คน

หญิง 971 คน

รวม 1,755 คน

จำนวนครัวเรือน

669 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting