1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนยา

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนยา

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางไพลำ ศรีแย้ม
ประธานกรรมการชุมชน
088-344821632 ถ.ทรายทอง


นางไพเราะ บุญกลิ่น
รองประธานกรรมการชุมชน
083-384479040 ถ.ทรายทอง


น.ส.ศิริวรรณ แซ่ตัน
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
087-7762367
37 ถ.ประชาสันติ


นายณรงค์ หวานใจ
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
086-8707544

23/4 ถ.ประชาสันติ


นางอรัญญา โคตรแสน

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
-
-
น.ส.ต๋อย ตันติศิรินทร์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
085-2050811

37 ถ.ประชาสันติ

นางพัน สุวรรณทับ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
-

38 ถ.ทรายทอง


นางบัวรินทร์ รอดภัย

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

24 ถ.ทรายทอง


น.ส.สุพัตรา บูรณะ

กรรมการเลขานุการชุมชน
081-6485065

49 ถ.ประชาสันติ


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับลำน้ำมูล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนดีงาม

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนท่ากอไผ่

ประชากร

ชาย 176 คน

หญิง 189 คน

รวม 365 คน

จำนวนครัวเรือน

106 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting