1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณหน้าห้างแมคโคร


วันที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณหน้าห้างแมคโคร สาขาวารินชำราบ พล.ท.วิชัย แซจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในกิจกรรม Big Cleaning Day แก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบประชารัฐ ทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำ และสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างแขวงทางหลวงอุบลราชธานี, มณฑลทหารบกที่ 22, เทศบาลเมืองวารินชำราบ, เทศบาลตำบลแสนสุข, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแสนสุข และพนักงานห้างแมคโคร ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขณะเกิดฝนตกหนักโดยการเปิดทางน้ำให้สามารถ ระบายลงสู่แหล่งน้ำได้สะดวกขึ้น ซึ่งทางเทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ รถตักดิน และรถดูนโคลน ในการทำกิจกรรมครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 106 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting