1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลเชียงเครือ จ.สกลนคร ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองวารินชำราบวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นายศุภฤกษ์ สงวนรัษฏ์ ผู้เชียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงเครือ จ.สกลนคร นำโดยนายไพบูลย์ ไกษรวงศ์ และนายประเวช ไชยฮาด รองนายกเทศมนตรี  ซึ่งได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล เมืองวารินชำราบ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการสิ่ง แวดล้อมภายในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting