1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

วัดวรรณวารี รับการตรวจประเมินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ประจำปี 2559


วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ที่วัดวรรณวารี คณะกรรมการตรวจประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าตรวจประเมินวัดวรรณวารีในโครงการตรวจประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพระดับ ตำบล ประจำปี 2559 ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ได้คัดเลือกวัดวรรณวารีเข้ารับการประเมิน เนื่องจากเล็งเห็นว่าทางวัดมีความพร้อมหลายด้านทั้งด้านสถานที่ ภาคีเครือข่าย และบริบทด้านชุมชน ในการที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุ สามเณร และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ, คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ, พระภิกษุและคณะกรรมการวัดวรรณวารี, คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5, คณะการชุมชนหนองตาโผ่น และสมาชิกอสม. ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางที่เอื้อต่อการส่งเสริม สุขภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อพระภิกษุ สามเณร และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


Secured by Siteground Web Hosting