1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและขนส่งจากแขวงสะหวันนะเขต ส.ป.ป.ลาว ดูงานการบริหารจัดการขยะและบริหารจัดการน้ำของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและขนส่ง จากแขวงสะหวันนะเขต (สุวรรณเขต) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อนำผลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปใช้ใน โครงการพัฒนาตัวเมืองตามแนวทางเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตกภาคพื้นแม่น้ำโขง โดยได้ให้ความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำในชุมชนเมือง ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจึงได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ภายในชุมชน และการดำเนินงานภายในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล และการสร้างผนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งใน พื้นที่ริมแม่น้ำมูล จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงานไปเยี่ยมชมการดำเนินกิจการภายในโครงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำของเทศบาล

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting