1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนเรือลอกผักตบชวา ในการเก็บลอกผักตบชวาแหล่งน้ำกุดปลาขาว และกุดศรีมังคละ


วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ที่สวนสาธารณะกุดปลาขาว หองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำเรือสำหรับการเก็บลอกผักตบชวา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเรือจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามโครงการการบูรณาการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 2 ลำ ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำกุดปลาขาว เพื่อทดสอบสมรรถนะในดำเนินการเก็บลอกผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะกุดปลาขาว และกุดศรีมังคละ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นี้ เป็นต้นไป โดยมีนายศุภฤกษ์ สงวนรัษฏ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม, นางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, จ่าเอกประกาศ ตระการไทย รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ร่วมสังเกตุการณ์

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting