1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของชุมชนชลประทาน


วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล  ร่วมด้วยคณะทำงานชุมชนปลอดขยะ ชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบกอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของชุมชนชลประทาน ซึ่งเป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน ซึ่งเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านการจัดทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการนำขยะเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การทำเศษอาหารมาทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ ส่งผลให้ช่วยลดปริมาณขยะภายในชุมชนลงไปได้ถึง 20-30 %

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting