1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยส่วนที่ 2 (PART 2)


วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองคณะผู้บริหาร นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นายมานะ สำเภา รักษาการหัวหน้างานอาคารและสถานที่, นายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล และตัวแทนบริษัทสยามเทคกรุ๊ป จำกัด ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือถึงโครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยส่วนที่ 2 (PART 2) ซึ่งจะเป็นโครงการในการศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะที่ 2 ภายในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้รองรับปริมาณขยะที่มีเพิ่มขึ้น

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting