1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ที่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวา รินชำราบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนจากการลงพื้นที่ศึกษากระบวนการทำงานจริง โดยมีนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ รวมถึงนำคณะอาจารย์และนักศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการทำงานต่างๆภายในโครงการ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting