1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบเคลื่อนย้ายเรือลอกผักตบชวา สำหรับการเก็บลอกผักตบชวาแหล่งน้ำกุดปลาขาวฝั่งศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น. ที่สวนสาธารณะกุดปลาขาว กองช่างสุขาภิบาลได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเรือลอกผักตบชวา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จากฝั่งตลาดแสนสบายมายังฝั่งศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เพื่อดำเนินการเก็บลอกผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะกุดปลาขาวให้แล้วเสร็จ หลังจากที่ได้ดำเนินการเก็บลอกผักตบชวาในฝั่งตลาดแสนสบายหมดแล้ว โดยมีนายศุภฤกษ์ สงวนรัษฏ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม, นางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และจ่าเอกประกาศ ตระการไทย รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  ร่วมสังเกตุการณ์และควบคุมการเคลื่อนย้ายในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting