1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีเปิดการอบรมและประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559


วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการฝึกอบรมและชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่นประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของบ้านเมือง รวมถึงยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในด้านสุขภาพ คุณภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม  ตามนโยบายวารินเมื่องน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ซึ่งกิจกรรมในโครงการจะเป็นการประกวดชุมชนดีเด่นในด้านต่างๆ 6 ด้าน โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบายและอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ชุมชนต่างๆร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ในการนี้ทางพัฒนากรอำเภอวารินชำราบยังได้มาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์ในโครงการกองทุนหมู่บ้านด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


Secured by Siteground Web Hosting