1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อัยการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสัญเพ็ชญ์ โพธิ์หล้า อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายพีระ ชื่นตา เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิสศชจ.อุบลราชธานี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิและกฏหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเสนอแนะข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลในการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และน.ส.วิชญา  อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ให้การต้อนรับ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


Secured by Siteground Web Hosting