1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 7.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดงานพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้กราบนมัสการพระครูธีรปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ (ธรรมยุต) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแสนสำราญ มากล่าวสัมโมทนียกถาฯให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทยโดยพระคุณเจ้าจากวัดหาดสวนยา  จจากนั้นนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ, พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ ผ.ก.ก.สภ.วารินชำราบ, คณะผู้บริหาร, และสมาชิกสภาเทศบาล ได้นำประชาชนชาวเมือวารินชำราบตักบาตรแด่พระภิกษุ สรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆ ในเขตวารินชำราบทั้ง 28 ชุมชน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยความสุข และความชุ่มฉ่ำของผู้ที่มาร่วมงาน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 133 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting