1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (26 เม.ย. 2560)


วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคคาดิโอ ตามนโยบายให้ข้าราชการไทยออกกำลังกายทุกวันพุธของพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ข้าราชการไทยใส่ใจในการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของข้าราชการให้แข็งแรง และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting