1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานวิจัยเรื่อง

 การพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา

เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ผู้วิจัย

  นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม
 รองผู้อำนวยการสถานศึกาาชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

ดาวโหลดไฟล์ PDF

     


 
Secured by Siteground Web Hosting